Đám cưới cảm xúc nhất mình được tham dự với tư cách của một photographer hay một khách mời.