Tôi may mắn được chia sẻ một vị trí trong đám cưới của 2 bạn.